Η συμβολή της πρωτεΐνης στην επούλωση τραυμάτων

Η πρωτεΐνη διαδραματίζει βασικό ρόλο στις φάσεις πολλαπλασιασμού και αναδιαμόρφωσης της επούλωσης των τραυμάτων.

Continue ReadingΗ συμβολή της πρωτεΐνης στην επούλωση τραυμάτων